การขอใช้พื้นที่ : การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork ” ให้กับผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”       ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

ภาพกิจกรรมอบรม