จองห้อง K-Room

https://k-room.eng.kmutnb.ac.th/

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้

  1. ห้ามนักศึกษานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในศูนย์การเรียนรู้
  2. ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ ผู้ขอใช้บริการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  3. นักศึกษากรุณาแต่งกายให้สุภาพในการเข้าใช้บริการ สวมชุดนักศึกษาหรือเสื้อช็อป ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
  4. ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  5. คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น งดเล่นเกมส์ และสื่อลามกอนาจาร
  6. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ และเก้าอี้