RedHat Room

ให้บริการนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำหรับการเรียนรู้และทำกิจกรรม อย่างเช่น  การประชุมเล็กๆ หรือพบปะหารือ โดยภายในห้อง RedHat มีคอมพิวเตอร์  และพื้นที่สำหรับนั่งทำงานไว้คอยบริการ