ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าอบรม CATIA และ ANSYS

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าอบรมการเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals) และการอบรม ANSYS Software ครั้งที่ 2 ผ่านการสมัครออนไลน์ (Google Forms) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รายชื่อผู้ที่เข้าอบรมการเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals) ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
  2. รายชื่อผู้ที่เข้าอบรม ANSYS Software ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำการลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 เวลา 09:00 น.