อบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

อบรม เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office

Gallery

This gallery contains 10 photos.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office ให้กับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-office เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

การขอใช้พื้นที่ : การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “การอบรมการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SolidWork ” ให้กับผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”       ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ภาพกิจกรรมอบรม  

การอบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Gallery

This gallery contains 9 photos.

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม อบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม

วิธีการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI

เนื่องจากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปกติแล้วในส่วนของจอหน้า Login จะแสดงขึ้นอัตโนมัติ แต่อาจเกิดปัญหากรณีเว็บบราวเซอร์ไม่แสดงหน้าจอให้ Login สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีการตามภาพดังนี้