ขยายเวลาเปิดบริการห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 2565

(เคลื่อนไหว) ขยายเวลาเปิดบริการ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 82 ชั้น 3 โดย Dev IT

*** เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

*** …Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…***