ขยายเวลาเปิดบริการห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 2565

(เคลื่อนไหว) ขยายเวลาเปิดบริการ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 82 ชั้น 3 โดย Dev IT