การขอใช้สถานที่: บันทึกเทปสัมภาษณ์แชมป์หุ่นยนต์ทีม IRAP ROBOT 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 รายการข่าว Welcome World Weekend ช่อง MONO 29 ขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสัมภาษณ์ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. แชมป์โลก 7 สมัย

รายการ Welcome World Weekend

ช่อง MONO 29

วันเวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 1.00 น.

บรรยากาศการให้สัมภาษณ์

IRAP1

IRAP2

IRAP3

IRAP4

IRAP5

IRAP6

ขอบคุณ ภาพจาก คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์ – ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์