การขอใช้สถานที่: บันทึกเทปสัมภาษณ์แชมป์หุ่นยนต์ทีม IRAP ROBOT 

Gallery

This gallery contains 6 photos.

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 รายการข่าว Welcome World Weekend ช่อง MONO 29 ขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสัมภาษณ์ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. แชมป์โลก 7 สมัย รายการ Welcome World Weekend ช่อง MONO 29 วันเวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 1.00 น. บรรยากาศการให้สัมภาษณ์ ขอบคุณ ภาพจาก คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์ – ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

การแก้ปัญหา: Wi-Fi Maka และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ [22.07.2016]

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้น วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2559 เกิดปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi MAKA ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยผู้ใช้งานสามารถต่อ Wi-Fi MAKA ได้ แต่ไม่ได้รับหมายเลข IP ทำให้ไม่สามารถ Login และเชื่อมต่อ Internet ได้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์บริเวณเคาเตอร์หน้าห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (LINUX) และห้อง REDHAT ก็ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เช่นกัน จึงมีการดำเนินการแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet … Continue reading

Tutorial : แนะนำการพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติจาก Google Forms โดยใช้ Form Publisher

Gallery

This gallery contains 15 photos.

การพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติโดยใช้ Form Publisher Form Publisher     เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับที่เป็นข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสำหรับการรายงานผล ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการตอบกลับไปทำรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ export เป็นไฟล์ PDF … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms ส่วนเสริม ? ส่วนเสริม (Add-ons) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งโปรแกรมเดิมในเอกสารฉบับนี้หมายถึง Google Forms และสามารถเรียกใช้งาน Add-ons โดยการคลิกที่  การเพิ่มส่วนเสริมใน Google Forms วิธีการเพิ่มส่วนเสริม หรือ Add-ons ใน Google Forms มีขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนู More  ทางมุมขวาบน และเลือก Add-ons… ในหน้าเว็บจะปรากฏหน้าต่าง Add-ons ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน  จากนั้นคลิกเลือกโปรแกรมส่วนเสริมที่ต้องการและกดปุ่ม Free จากนั้นจะมีหน้าต่างอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล ให้คลิกเลือก Allow เมื่อดำเนินการเสร็จ จะมี pop-up … Continue reading