การขอใช้สถานที่: การอบรม YB STEM Robotic by KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

  งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 และ ชั้น 7 อาคาร 88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ YB STEM Robotics By KMUTNB” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 36 คน ในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

การขอใช้สถานที่: การอบรม STEM Robotic@KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมหุ่นยนต์สร้างฐานการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” (STEM Robotic@KMUTNB) ตอน: ครูผู้สอน STEM Robotics THAILAND 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.

การขอใช้สถานที่: บันทึกเทปสัมภาษณ์แชมป์หุ่นยนต์ทีม IRAP ROBOT 

Gallery

This gallery contains 6 photos.

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 รายการข่าว Welcome World Weekend ช่อง MONO 29 ขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสัมภาษณ์ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. แชมป์โลก 7 สมัย รายการ Welcome World Weekend ช่อง MONO 29 วันเวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 1.00 น. บรรยากาศการให้สัมภาษณ์ ขอบคุณ ภาพจาก คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์ – ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์