*** เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

*** …Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…***

“เตรียมสอนออนไลน์ โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเทอม!!!! “

เนื่องจากศูนย์คอมฯได้จัดโครงการเตรียมสอนออนไลน์ โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเทอมขึ้นในวันที่ 22 มิ.ย.63 และทีมงานขอแชร์วีดีโอย้อนหลังดังนี้