วิธีการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI

เนื่องจากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปกติแล้วในส่วนของจอหน้า Login จะแสดงขึ้นอัตโนมัติ แต่อาจเกิดปัญหากรณีเว็บบราวเซอร์ไม่แสดงหน้าจอให้ Login สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีการตามภาพดังนี้

ENG IT Service

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีบริการในด้าน Internet , Hardware,Software,Room Service,IT ENG Help Desk สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

IT ENG Help Desk

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างช่องทางการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งปัญหาการใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet ผ่านทาง LINE@ เพื่อให้รองรับการให้บริการสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สะดวกและง่ายขึ้น

ต่ออายุโปรแกรม MATLAB

Gallery

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการต่ออายุโปรแกรม  โดยการต่ออายุจะมีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี ตั้งแต่วันทีึ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สามารถรองรับโปรแกรมเวอร์ชัน 2018a และต่ำกว่าได้ ซึ่งสิทธิ์การใช้งานเป็นประเภท Classroom License ใช้สำหรับในการเรียนการสอนเท่านั้น โดยมี Tool box ที่สามารถใช้งาน ได้ดังนี้ Simulink Control System Toolbox Parallel Computing Toolbox Signal Processing Toolbox จำนวนสิทธิ์ในการใช้งานมีจำนวนทั้งหมด 50 สิทธิ์ (ซึ่งให้สิทธิ์สำหรับผู้สอนนำไปติดตั้งในเครื่องตนเองก่อน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด) เบื้องต้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์ … Continue reading

ประกาศการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP ระบบให้บริการ Software License Server

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP ของระบบให้บริการ Software License Server เพื่อให้รองรับการให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และการให้บริการร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (การใฃ้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อใช้ซอฟต์แวร์) โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนหมายเลข IP เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

Continue reading