ข้อมูลสถิติ: การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (สิงหาคม 2558-พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้

สถิติการจองห้องติว

รูปกราฟแสดงการใช้งานห้องติวจำนวน 5 ห้องในแต่ละเดือน
(แสดงจำนวนครั้งในการจองต่อเดือนแยกตามห้อง)
 

สถิติการแจ้งปัญหาการยืนยันตัวตน

รูปกราฟแท่งแสดงการจำแนกการขอใช้บริการจากผู้ใช้ในแต่ละเดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560