การอบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Gallery

This gallery contains 9 photos.

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม อบรม เรื่อง การใช้งานระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม

วิธีการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI

เนื่องจากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน Internet/WIFI ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปกติแล้วในส่วนของจอหน้า Login จะแสดงขึ้นอัตโนมัติ แต่อาจเกิดปัญหากรณีเว็บบราวเซอร์ไม่แสดงหน้าจอให้ Login สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีการตามภาพดังนี้

ENG IT Service

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีบริการในด้าน Internet , Hardware,Software,Room Service,IT ENG Help Desk สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

IT ENG Help Desk

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างช่องทางการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การแจ้งปัญหาการใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet ผ่านทาง LINE@ เพื่อให้รองรับการให้บริการสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สะดวกและง่ายขึ้น

ทดลองใช้ระบบจัดคิว สำหรับงานบริการวิชาการ

Gallery

This gallery contains 3 photos.

เนื่องด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทดลองสร้างระบบจัดคิว ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อระบบจากบริษัท ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้พัฒนาระบบ โดยระบบจัดคิวที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ ระบบสามารถจัดลำดับคิวและประเภทของการให้บริการ เพื่อจัดการการให้บริการกับนักศึกษาตามลำดับและตรงกับประเภทของการบริการที่นักศึกษาต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ กำหนดหมายเลขเคาน์เตอร์ของตนเอง และเลือกประเภทการให้บริการได้ รวมถึงการเรียกคิวผ่านหน้าเว็บของ ระบบ โดยมีการแสดงสถานการณ์ให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์ผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ระบบจัดคิวยังคงปรับปรุง และพัฒนาต่อ และอาจช่วยให้การดำเนินการทางด้านการให้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงระบบดังกล่าว อาจนำไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป จากการทดลองใช้ระบบจัดคิวสำหรับช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 สิงหาคม 2560 พบว่าในบันทึกของระบบมีนักศึกษามาใช้บริการทั้งสิ้น 1920 ครั้ง (จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการจริงอาจมีมากกว่าที่บันทึกในระบบ ประมาณ 2% ของจำนวนการใช้บริการ เนื่องจากบางช่วงมีการปิดระบบเพื่อปรับปรุงทางเทคนิค) จากจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการสามารถแบ่งตามวันที่เปิดให้บริการได้ดังกราฟแท่งดังนี้ เอกสารประกอบการใช้งานระบบจัดคิว … Continue reading