การล็อกอิน Internet ผ่าน Web Browser สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการใช้งาน Internet จาก Wi-Fi Maka หรือจากคอมพิวเตอร์ให้บริการที่ไม่มีโปรแกรม KKLogin สามารถใช้วิธีการ Login ผ่าน Web Browser ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีปัญหาการ Login เพื่อใช้บริการ Internet สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่