การล็อกอิน Internet ผ่าน Web Browser สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Gallery

This gallery contains 5 photos.

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการใช้งาน Internet จาก Wi-Fi Maka หรือจากคอมพิวเตอร์ให้บริการที่ไม่มีโปรแกรม KKLogin สามารถใช้วิธีการ Login ผ่าน Web Browser ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีปัญหาการ Login เพื่อใช้บริการ Internet สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การใช้งาน Internet ในห้อง Linux และเครื่องสำนักงาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Gallery

This gallery contains 4 photos.

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้งาน Internet จากคอมพิวเตอร์ในห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง Linux) และคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบางเครื่อง จำเป็นต้องมีการ Login ก่อนใช้บริการ Internet ✖Presentation template by SlidesCarnival ✖Photographs by Unsplash

การแก้ปัญหา: Wi-Fi Maka และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ [22.07.2016]

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้น วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2559 เกิดปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi MAKA ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยผู้ใช้งานสามารถต่อ Wi-Fi MAKA ได้ แต่ไม่ได้รับหมายเลข IP ทำให้ไม่สามารถ Login และเชื่อมต่อ Internet ได้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์บริเวณเคาเตอร์หน้าห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (LINUX) และห้อง REDHAT ก็ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เช่นกัน จึงมีการดำเนินการแก้ปัญหา Wi-Fi MAKA และ Internet … Continue reading