Tutorial : การติดตั้ง Apache Web server

Gallery

This gallery contains 7 photos.

การติดตั้ง Apache Web Server บน Ubuntu Tuesday, 21.06.2016 ─      Apache คือ แพลตฟอร์ม Open-source สำหรับสร้าง web server ซึ่งมาพร้อมกับ Feature ที่ครบครันทั้ง CGI SSL และ virtual domain วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมการทำเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์การเรียนรู้ สำหรับให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ