การใช้งาน Internet ในห้อง Linux และเครื่องสำนักงาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Gallery

This gallery contains 4 photos.

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้งาน Internet จากคอมพิวเตอร์ในห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง Linux) และคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบางเครื่อง จำเป็นต้องมีการ Login ก่อนใช้บริการ Internet ✖Presentation template by SlidesCarnival ✖Photographs by Unsplash