Tutorial : แนะนำการพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติจาก Google Forms โดยใช้ Form Publisher

Gallery

This gallery contains 15 photos.

การพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติโดยใช้ Form Publisher Form Publisher     เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับที่เป็นข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสำหรับการรายงานผล ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการตอบกลับไปทำรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ export เป็นไฟล์ PDF … Continue reading