Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้สอน)

Gallery

This gallery contains 12 photos.

Classroom? เป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับ Google Apps for Education (GAE) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการมอบหมาย งาน การรับผู้เรียนเข้าในชั้นเรียน การประกาศเนื้อหาต่างๆ การเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน ข้อดีของ Google Classroom ✘ไม่มีค่าใช้จ่าย ✘เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ✘ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ✘ประหยัดเวลา ✘ช่วยจัดระเบียบการสอน ✘ง่ายต่อการตรวจและจัดเก็บงาน ✘ช่วยจัดระเบียบผู้เรียน ✘สื่อสารกันได้แบบ Real-time ✘ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ✘ข้อมูลมีความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom เบื้อง ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน สร้างชั้นเรียน หรือเข้าร่วมชั้นเรียน (เลือกสร้างชั้นเรียน) เข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างขึ้น การให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม … Continue reading

Tutorial : แนะนำการพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติจาก Google Forms โดยใช้ Form Publisher

Gallery

This gallery contains 15 photos.

การพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติโดยใช้ Form Publisher Form Publisher     เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับที่เป็นข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสำหรับการรายงานผล ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการตอบกลับไปทำรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ export เป็นไฟล์ PDF … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms ส่วนเสริม ? ส่วนเสริม (Add-ons) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งโปรแกรมเดิมในเอกสารฉบับนี้หมายถึง Google Forms และสามารถเรียกใช้งาน Add-ons โดยการคลิกที่  การเพิ่มส่วนเสริมใน Google Forms วิธีการเพิ่มส่วนเสริม หรือ Add-ons ใน Google Forms มีขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนู More  ทางมุมขวาบน และเลือก Add-ons… ในหน้าเว็บจะปรากฏหน้าต่าง Add-ons ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน  จากนั้นคลิกเลือกโปรแกรมส่วนเสริมที่ต้องการและกดปุ่ม Free จากนั้นจะมีหน้าต่างอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล ให้คลิกเลือก Allow เมื่อดำเนินการเสร็จ จะมี pop-up … Continue reading

การจัดอบรม: Google Forms Training (7-July-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ทางศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม Google Apps for Education (GAE) ให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม การอบรมนี้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมเป็นผู้ดำเนินงานจัดเตรียมเนื้อหาและเป็นพิธีกรเอง โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Apps เบื้องต้น และเน้นไปที่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการของ Google Apps บรรยากาศในการอบรม