Tutorial : แนะนำการพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติจาก Google Forms โดยใช้ Form Publisher

Gallery

This gallery contains 15 photos.

การพิมพ์ผลการตอบกลับแบบแยกรายการอัตโนมัติโดยใช้ Form Publisher Form Publisher     เป็น Add-ons (ส่วนเสริม) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Forms ประโยชน์หลักของ Form Publisher คือสร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับที่เป็นข้อมูลดิบแบบแยกรายการเป็น Google Docs หรือ Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ และสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สร้าง Template หรือต้นแบบสำหรับการรายงานผล ซึ่ง Add-ons นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการตอบกลับไปทำรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ข้อดีของ Form Publisher สร้างไฟล์สำหรับนำเสนอผลการตอบกลับ ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ export เป็นไฟล์ PDF … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms

Gallery

This gallery contains 5 photos.

การใช้งานส่วนเสริมสำหรับ Google Forms ส่วนเสริม ? ส่วนเสริม (Add-ons) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งโปรแกรมเดิมในเอกสารฉบับนี้หมายถึง Google Forms และสามารถเรียกใช้งาน Add-ons โดยการคลิกที่  การเพิ่มส่วนเสริมใน Google Forms วิธีการเพิ่มส่วนเสริม หรือ Add-ons ใน Google Forms มีขั้นตอนดังนี้ ไปที่เมนู More  ทางมุมขวาบน และเลือก Add-ons… ในหน้าเว็บจะปรากฏหน้าต่าง Add-ons ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน  จากนั้นคลิกเลือกโปรแกรมส่วนเสริมที่ต้องการและกดปุ่ม Free จากนั้นจะมีหน้าต่างอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล ให้คลิกเลือก Allow เมื่อดำเนินการเสร็จ จะมี pop-up … Continue reading