Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้เรียน)

Gallery

This gallery contains 11 photos.

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีได้รับรหัส คลิก + แล้วใส่รหัสที่ได้รับมา เสร็จแล้วคลิก JOIN เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีถูกเชิญ ไปที่ email แล้วเปิดคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน แล้วคลิก JOIN หรือเข้าร่วม ลักษณะของ Google Classroom ขั้นตอนการสร้างโพส เพิ่มโพส โดยคลิกที่ปุ่มตรงมุมล่างขวา และเลือก Create post ใส่ข้อความและเนื้อหาหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ การงานส่งงาน ไปที่งานที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกที่ Open หรือที่ชื่องาน คลิก Mask as done (กรณีที่ไม่ส่งไฟล์) หรือแนบไฟล์งานที่ต้องการส่งแล้วคลิก Turn In การตอบคำถาม … Continue reading

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้สอน)

Gallery

This gallery contains 12 photos.

Classroom? เป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับ Google Apps for Education (GAE) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการมอบหมาย งาน การรับผู้เรียนเข้าในชั้นเรียน การประกาศเนื้อหาต่างๆ การเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน ข้อดีของ Google Classroom ✘ไม่มีค่าใช้จ่าย ✘เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ✘ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ✘ประหยัดเวลา ✘ช่วยจัดระเบียบการสอน ✘ง่ายต่อการตรวจและจัดเก็บงาน ✘ช่วยจัดระเบียบผู้เรียน ✘สื่อสารกันได้แบบ Real-time ✘ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ✘ข้อมูลมีความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom เบื้อง ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน สร้างชั้นเรียน หรือเข้าร่วมชั้นเรียน (เลือกสร้างชั้นเรียน) เข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างขึ้น การให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม … Continue reading