Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้เรียน)

Gallery

This gallery contains 11 photos.

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีได้รับรหัส คลิก + แล้วใส่รหัสที่ได้รับมา เสร็จแล้วคลิก JOIN เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีถูกเชิญ ไปที่ email แล้วเปิดคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน แล้วคลิก JOIN หรือเข้าร่วม ลักษณะของ Google Classroom ขั้นตอนการสร้างโพส เพิ่มโพส โดยคลิกที่ปุ่มตรงมุมล่างขวา และเลือก Create post ใส่ข้อความและเนื้อหาหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ การงานส่งงาน ไปที่งานที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกที่ Open หรือที่ชื่องาน คลิก Mask as done (กรณีที่ไม่ส่งไฟล์) หรือแนบไฟล์งานที่ต้องการส่งแล้วคลิก Turn In การตอบคำถาม … Continue reading

การจัดอบรม : Google Calendar Training (31-August-2016)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตารางนัดหมายโดยใช้ Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจจำนวน 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน บรรยากาศการอบรม  

การจัดอบรม: กำหนดการอบรม Google Calendar

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การจัดการตารางนัดหมายด้วย Google Calendar” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

กำหนดการฝึกอบรม

การจัดอบรม: กำหนดการ Google Forms Training รุ่นที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้(ศูนย์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Forms (รุ่นที่ 2)” ในวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2559

กำหนดการฝึกอบรม

 หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมแบบสอบถามในหน่วยงาน หรือแบบสอบถามที่เกียวข้องกับงานของท่าน เพื่อใช้สำหรับการฝึกสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms