แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ / User Satisfaction Survey Form

สำหรับผู้ที่ต้องการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถตอบแบบประเมินในแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ หรือ ไปที่ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้

 

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Apps

การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น

    ในหัวข้อการใช้งาน Google Apps จะกล่าวถึงการใช้งานเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การใช้งาน Gmail ในการรับ-ส่งอีเมล การใช้งาน Google Calendar และการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ของ Google Apps ซึ่งแบ่งแนวทางการใช่งานเป็นหัวข้อดังนี้

  1. การเข้าสู่ระบบ
  2. การใช้งาน Gmail
  3. การใช้งาน Google Calendar
  4. การใช้งาน Google Drive
  5. การใช้งานเอกสารและการทำงานร่วมกัน
  6. การใช้งาน Google Hangouts

ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานตาม 6 หัวข้อนี้ได้ใน เอกสาร การใช้งาน Google Apps เบื้องต้น

แนะนำบริการ Google Apps / Introduction to Google Apps

Google Apps

เป็นชุดโปรแกรมที่ Google ให้บริการกับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งชุดโปรแกรมนี้มีการประมวลผลแบบ Cloud Computing ที่สะดวกในการเข้าถึงโดยไม่จำกัดสถานที่และอุปกรณ์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ทำให้ง่ายต่อจัดการ การแบ่งปันให้ผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ไม่ใช่แค่ใช้อีเมลและการแชท แต่ยังมีการประชุมทางวิดีโอ สื่อสังคมออนไลน์ การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรม เช่น การใช้งาน Gmail ร่วมกับ Google Docs หรือการใช้งาน Google Form ร่วมกับ Google Spreadsheet  ซึ่งความสามารถของการบริการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

Continue reading