การอบรม เรื่อง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals)

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท ซิกมา โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมเรื่อง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CATIA ขั้นพื้นฐาน (CATIA V5 Fundamentals) เพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการเขียนแบบ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม

อบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 1

Gallery

This gallery contains 4 photos.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดโปรแกรมคำนวนและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ขาย) ได้จัดอบรมการใช้งาน ANSYS Software ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (Linux) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมการอบรม โดยทางบริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบเอกสารประกอบการอบรม สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจนำไปศีกษาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์ด้านล่างนี้ 01 – KMUTNB-CADIT-CADEM-ANSYS Academic Campus Solutions … Continue reading

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype

Gallery

This gallery contains 6 photos.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “การแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่อง Rapid Prototype  ในการทำชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิด ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  และวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

การขอใช้สถานที่: การอบรม STEM Robotic@KMUTNB

Gallery

This gallery contains 4 photos.

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้สถานที่ในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนิน “โครงการอบรมนวัตกรรมหุ่นยนต์สร้างฐานการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” (STEM Robotic@KMUTNB) ตอน: ครูผู้สอน STEM Robotics THAILAND 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.

Tutorial : แนะนำการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น(สำหรับผู้เรียน)

Gallery

This gallery contains 11 photos.

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน เริ่มต้นเข้าใช้งาน Google Classroom ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีได้รับรหัส คลิก + แล้วใส่รหัสที่ได้รับมา เสร็จแล้วคลิก JOIN เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน-กรณีถูกเชิญ ไปที่ email แล้วเปิดคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน แล้วคลิก JOIN หรือเข้าร่วม ลักษณะของ Google Classroom ขั้นตอนการสร้างโพส เพิ่มโพส โดยคลิกที่ปุ่มตรงมุมล่างขวา และเลือก Create post ใส่ข้อความและเนื้อหาหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ การงานส่งงาน ไปที่งานที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกที่ Open หรือที่ชื่องาน คลิก Mask as done (กรณีที่ไม่ส่งไฟล์) หรือแนบไฟล์งานที่ต้องการส่งแล้วคลิก Turn In การตอบคำถาม … Continue reading